Kring Der Alchemisten
Advertisement

partituur van 't Ros Beyaard

't Ros Beyaard is een historisch volkslied uit Dendermonde dat gebaseerd is op de rivaliteit met de stad Aalst. Het lied is nog steeds eigendom van de Dendermondse stukwerkersgilde, die het paard ronddragen. De eerste strofen zijn historisch, de andere werden geschreven door Prudens van Duyse (1804-1859), vader van Florimond van Duyse.

De legende van het Ros Beyaard verhaalt van vier jongens, de Aymonskinderen, die tegen Karel de Grote in opstand kwamen. Het Ros Beyaard werd verdronken door molenstenen rond zijn hals te hangen.

Ook in de Franse literatuur wordt het Ros Beyaard teruggevonden. In de ridderroman "Reinout van Montalban" wordt verhaald over het Cheval Bayart, waarmee de ridder tegen Karel de Grote vocht.

Tekst[]

1.
't Ros Beyaard doet zijn ronde
In de stad van Dendermonde;
Die van Aalst die zijn zo kwaad
Omdat hier 't Ros Beyaard gaat.

Refrein
De vier Aymonskind'ren jent
Met 't blanke zweerd in d'hand
Ziet ze rijden:
't zijn de schoonste al van ons land!

2.
't Ros Beyaard's ogen fonk'len,
Zijne brede manen kronk'len,
En hij wendt hem fraai en vlug,
Met vier broers op zijnen rug.

3.
Hun harnas, schild en lansen,
Blinken bij de zonneglanzen;
Een den Beyaard 't vooisken geeft,
Daar het Ros zijn eer in heeft.

4.
O Dendermondenaren,
Blijft altijd den roem bewaren
Van het peerd zo wijd vermaard
Als den grootsten man op aard.

5.
't Ros Beyaard is ons glorie,
En benijdt g'ons die victorie,
Aalst, gij hebt nog min verstand
Als ons ridderros vaillant.

6.
't Ros Beyaard is verheven;
Heeft hem in het vuur begeven,
En het week op 't oorlogsveld,
Alles voor zijn groot geweld.


Gebruik[]

In de KVHV codex staan strofen 4 en 5 niet vermeld.

Advertisement