Wikia


't Scheitrechtertje is het clubblad van het KDA. Elk jaar wordt een scriptor en/of redactor gekozen die dit boekje samenstelt.

In 't Scheitrechtertje worden verslagen geschreven van activiteiten die het KDA organiseerde, de uitslagen van de Interfac... In het begin van het jaar wordt in 't Scheitrechtertje tevens het nieuwe praesidium voorgesteld.

't Scheitrechtertje verschijnt maandelijks behalve in examen- en vakantieperiodes en wordt gratis uitgedeeld aan de leden van het KDA.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.