Kring Der Alchemisten
Advertisement

partituur van Alle die willen naer Island gaen

Alle die willen naer Island gaen is een Zuid-Vlaams visserslied uit de streek van Duinkerke. Het lied vertelt over de vissers die naar IJsland voeren om daar voor enkele weken op kabeljauw te vissen.

Tekst[]

1. Alle die willen naer Island gaen, Om kabeljauw te vangen En te visschen met verlange, Naer Iseland, naer Iseland, naer Is'land toe; Tot drie-en-dertig reyzen zyn zy nog niet moe.

2. Komt ons den tyd van de fooie aen, Wy dansen met behaegen En wy weten van geen klaegen; Maer komt den tyd, maer komt den tyd naar zee te gaen, Dan is er wel ons hoofd van zorgen zwaer belaen!

3. Als er de wind van het Noorden waeyt, Wy gaen naer de herberge En wy drinken zonder erge, Wy drinken daer, wy drinken daer op ons gemak Tot dat den lesten stuyver is uyt onzen zak.

4. Als er de wind van het Oosten waeyt, De schipper, bly van herte, Zegt: “Die wind die speelt ons perten”, 't Zal beter zyn, 't zal beter zyn, 't zal beter zyn, Te lopen voor de wind recht het kanaal weer in.

5. Langs de Leezaers, de Schorrels voorbij Vandaar al naar Kaap Claire, Die niet weet, hy zal wel leren. Toen komt er by, toen komt er by ons sture man, En hij geeft ons de koerse recht naar Is(e)land. 6. Wy lopen ’t eiland Rokol voorbij, Al naar de vogelscharen, Dat kan ieder openbare, En dan vandaar, en dan vandaar naar Bredefjord, En daar dan smijten wy de kollen buiten boord.

7. Eind’lijk dan komen w'op Island aan Om kabeljauw te vangen En te visschen met verlange. Naer Is(e)land, naer Is(e)land, naer Island toe: Tot drie-en-dertig reyzen zyn wy nog niet moe.

Gebruik[]

De KVHV codex vermeldt slechts de eerste drie strofen. In de Rode codex staan wel alle strofen.

Advertisement