Advertisement

Een Cantus is een traditionele clubavond waar liederen worden gezongen, wordt gedronken en bijgepraat met andere leden.

Verloop

Een cantus wordt steeds geopend met het Io vivat en Gaudeamus igitur. Hierna wordt het clublied gezongen.

De Praeses en de Cantor zitten de cantus voor. Bij sommige clubs zitten tevens de Vice-Praeses en de Prosenior aan het Hoogpraesidium.

Het Hoogpraesidium bepaalt welke liederen worden gezongen en wanneer Tempus, Verbum of Colloquim wordt gegeven.

Een cantus wordt steeds afgerond met de Oude rolderklacht. Bij sommige clubs wordt ook De Vlaamse leeuw nog gezongen.

Thema's

Sommige cantussen staan in het teken van een thema. Dit kunnen zowel traditionele thema's zijn, als meer gezelligheidsthema's.

Traditionele cantussen betekenen meestal iets speciaal voor sommige leden van de kring. Enkele van deze cantussen worden elk jaar opnieuw georganiseerd.

Cantussen die een gezelligheidsthema hebben worden meestal niet elk jaar georganiseerd. Deze cantussen dienen meestal ter afwisseling van de gewone cantussen tijdens het jaar.

Traditionele cantussen

  • Schachtenconvent
Deze cantus is normaal gezien strikt voorbehouden aan Praesidiumleden en schachten. Soms worden enkele gasten toegestaan. Deze cantus wordt meestal in de eerste weken van het academiejaar georganiseerd. Het schachtenconvent laat de schachten toe om kennis te maken met een cantus.
  • Doopcantus
De doopcantus volgt vlak na de drill en de doop.
  • Schachtenkoningverkiezing
Op deze cantus worden de schachten en porren uitgenodigd om een al dan niet komische act te verzorgen en tegen elkaar te strijden in een drinkwedstrijd. De beste schacht en por krijgen de titel en het lint van Schachtenkoning en -koningin.
  • Ontgroeningscantus
Deze cantus wordt op het einde van het academiejaar georganiseerd. De schachten worden tijdens deze cantus ontgroend. Meestal behelst dit ritueel het opzeggen van een litanie in keuken-Latijn, waarbij o.a. plechtig trouw aan de kring wordt gezworen. Daarna krijgen de schachten een lepeltje zout binnen en drinken ze een ad fundum. De schachten krijgen na afloop van de ontgroening een dooplint en worden volledig als ancien geaccepteerd in de kring.
  • Zwanenzang/Overdracht
De zwanenzang is de laatste cantus van het jaar. Op deze cantus wordt afscheid genomen van de leden die afstuderen. Er worden enkele traditionele liederen gezongen, waarvan het Ruiterslied het belangrijkste is. Tijdens dit lied staan de laatstejaars recht en smijten een glas stuk tegen de grond. Na afloop wordt als eerbetoon het Io vivat gezongen.
Bij KDA wordt op deze cantus het praeseslint officiƫel overgedragen.

Andere thema's

Cantussen die al zijn georganiseerd zijn:

  • 12-, 25-, 26- en 30-Uren cantus
Deze cantussen werden in samenwerking met WINAK georganiseerd.
  • 33- en 35-Uren cantus

Deze cantussen werden in samenwerking met Odinn georganiseerd.

  • Vodka-Orange cantus
Op deze cantus wordt geen bier geschonken, maar vodka-orange. Deze cantus werd georganiseerd in 1998-1999 en 1999-2000.
  • Vriendencantus
Op deze cantus worden vrienden en familieleden uitgenodigd om mee te cantussen. Meestal worden op deze cantus de bekendere liederen gezongen.
  • Hoedjescantus
Deze cantus verloopt onder het motto, 'hoe meer hoedjes, hoe meer pret'.

Zie ook

Wiki-inhoud is beschikbaar onder CC-BY-SA tenzij anders vermeld.