Kring Der Alchemisten
Advertisement

Een codex is een liederboek dat gebruikt wordt door studenten op cantussen.

Etymologie[]

'Codex' was de vroegere Romeinse benaming voor wastafeltjes die in boekvorm werden gebonden en waarop vaak oorkonden (eigendomsbewijzen, etc...) geregistreerd werden. Later werd het woord gebruikt voor oorkonden op papier of perkament. In de juridische wereld is een codex een verzameling van wetten. Waarschijnlijk is het gebruik van het woord codex voor een studentenzangboek hiervan afkomstig. Elk liederboek bevat namelijk regels (wetten) die het cantusgebeuren in goede banen leiden.

Zangbundels voor studenten[]

Allgemeines Deutsches Kommersbuch[]

Het 'Allgemeines Deutsches Kommersbuch' is waarschijnlijk het oudste liederenboek dat nu nog wordt gebruikt. De eerste editie werd samengesteld in 1858 door Friedrich Silcher en Friedrich Erk. Het wordt tegenwoordig uitgegeven door Morstadt Verlag in Kehl.


F.A.K. Sangbundel[]

De 'F.A.K. Sangbundel' is een verzameling van Zuid-Afrikaanse liederen dat uitgegeven wordt door de Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge. Deze in 1929 opgerichte vereniging verdedigt en promoot het Afrikaans als kultuurtaal . De Sangbundel werd samengesteld door o.a. Eitemal. Er werden heel wat oudere (voornamelijk Duitse en Engelse) liederen voorzien van een nieuwe Afrikaanse tekst.


KVHV codex[]

De 'KVHV codex' werd in het academiejaar 1999-2000 ingevoerd bij de studentenclubs die onder ASK en Stuwer verenigd waren. De reden daarvan was dat in de oude RUCA codex liederen stonden waarop nog auteursrechten rusten. Er werd dat jaar een addendum gemaakt dat model stond voor de Rode codex.

De Oost-Vlaamse en West-Vlaamse studentenverenigingen maken gebruik van een codex met blauwe kaft en waarin de clubliederen van de Oost-Vlaamse en West-Vlaamse clubs en kringen staan. In de rest van Vlaanderen gebruikt men een codex met groene kaft.

RUCA codex & Rode codex[]

De 'RUCA codex' werd uitgegeven door de KDA. In 1999-2000 werd de codex vervangen door de KVHV codex en een Addendum. Dit addendum bevatte alle liederen die in de oude RUCA codex stonden, maar niet in die van het KVHV.

In 2005-2006 werd er een nieuw addendum uitgegeven onder de naam 'Rode codex'. Het liederenrepertoire werd gevoelig uitgebreid.


Andere codices[]

Voor cantussen met een speciaal thema werd er soms een eigen codex uitgegeven. Ook andere clubs brachten soms codices uit met een aanvullend liederenrepertoire.

25 Uren-codex
Uitgebracht voor de 25 Urencantus
26 Uren-codex
Uitgebracht voor de 26 Urencantus
Kleinkunstcodex
Samengesteld door Evi Bultinck als doopopdracht bij Castrum. Deze codex bevat honderd kleinkunstliederen van verschillende artiesten.


Zie ook[]

Advertisement