Kring Der Alchemisten
Advertisement

Florimond van Duyse (Dendermonde, 1843 - Gent, 1910) was een Vlaams schrijver en componist.

Florimond Van Duyse was de zoon van Prudens Van Duyse. Hij studeerde rechten en muziek. Hij was eerst advocaat en daarna krijgsauditeur. Hij was de eerste auditeur die in Gent in het Nederlands pleitte (in 1888).

Gedurende zijn hele leven bestudeerde hij het Nederlandse lied in al zijn vormen: de Souterliedekens, het Antwerps liedboek, de Geuzenliederen, het Gruuthuse-handschrift en de eigentijdse compilaties van onder meer Edmond de Coussemaeker, Jan Bols en Jan Frans Willems.

Hij is het bekendst voor zijn compilatie van Nederlandse liederen in zijn boek Het oude Nederlandsche lied in vier delen dat tussen 1903 en 1908 verscheen. Hij was de eerste die methodisch al zijn verschillende bronnen vermeldde. Hierdoor werd deze compilatie een standaard- en modelwerk van internationaal formaat. Het werk is integraal te raadplegen via DBNL: Deel I - Deel II Deel III - Deel IV.


Cantusliederen[]

Florimond van Duyse schreef de muziek van:

Advertisement