Kring Der Alchemisten
Advertisement

partituur van Ik zag Cecilia komen

De melodie van Ik zag Cecilia komen is gebaseerd op "La Mantovana" van Guiseppino del Biado (16e eeuw). Het lied werd opgetekend in het "Gents Beiaardboek" (1661-1693) van predikheer Wyckaert. Florimond van Duyse beschreef het lied in zijn 'Het oude Nederlandsche lied'. Er zijn verschillende teksten bekend.

De Tsjechische componist Bedrich Smetana (1824-1884) verwerkte de melodie in zijn symfonisch gedicht "De Moldau".

Tekst[]

==1.
Ik zag Cecilia komen
Langs eenen waterkant,s
Ik zag Cecilia komene
Met bloemkens in haar hand,x
Zy zag naer haren herder,
Den herder Floriaen,
Die ook zyn schaepkens weydde
Langs dezelfde baen.
Cecilia ging zingen;
Haer hert docht haer t'ontspringen.
Dit hoorde haren herder,
Hy kwam by haer terstond,
En kuste zyn Cecilia
Aen haren rooden mond.
==

Advertisement