Kring Der Alchemisten
Advertisement

Jan Elinckx is het artistiek pseudoniem van Jan Valvekens (Rillaar, 24 december 1894 - Antwerpen, 25 augustus 1951).

Jan Valvekens kreeg als jongeman een Vlaamsgezinde en katholieke opvoeding. Hij doorliep de humaniora aan het Klein Seminarie in Hoogstraten. In 1912 begon hij rechten te studeren aan de Leuvense universiteit. Onderbroken door de Eerste Wereldoorlog, hervatte hij zijn studie in 1919, nog steeds aan universiteit in Leuven en niet aan de vervlaamste oorlogsuniversiteit in Gent.

Jan Valvekens was actief bij de Brabantse studentengouw, het KVHV en het studentengenootschap “Met tijd en Vlijt”. In 1920 werd hij verkozen tot praeses van het KVHV. In diezelfde periode verschenen de eerste teksten van Valvekens’ hand in De Standaard en in het studentenblad “Ons Leven”, onder het pseudoniem Jan Elinckx.

Jan Valvekens werd lid van de Christelijke Volkspartij (CVP), waar hij eenheid verkoos boven de standenvertegenwoordiging. Hij werd voorzitter van de CVP-afdeling Antwerpen-stad (1945) en van het CVP-arrondissement Antwerpen als vervanger van P.W. Segers die in de Senaat werd gecoöpteerd (1949). In 1946 werd hij verkozen tot provincieraadslid.

Tijdens een zitting van de provincieraad in oktober 1950 werd Jan Valvekens een eerste keer getroffen door een hartkwaal. Na een korte herneming van zijn professionele en politieke activiteiten overleed hij in augustus 1951.

Cantusliederen[]

Jan Valvekens schreef de tekst van:

Advertisement