Wikia


KDAschild

De huidige versie

SKDAn

Enkele oude schilden van KDA

Het schild Edit

Het onderste veld aan de linkerkant van het schild werd in de loop van de jaren vaak gewijzigd.

Het huidige schild is getekend door Jef Van Gils en gedigitaliseerd door Stefaan Last.

In 't Kaf op Campus Drie Eiken hing van 2002-'03 tot 2007-'08 een houten gesculpteerde versie van het schild, naar de hand van Kurt Lebeau.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.