Wikia


Dit is een lijst met cantusliederen in de volgorde zoals ze in de codices voorkomen. Voor een alfabetische lijst, ga naar de categorie Cantusliederen.

Liederen die (deels) nog door het auteursrecht beschermd worden, kunnen op deze KDApedia niet gepubliceerd worden. Er kan anderzijds wel nuttige info over deze liederen gegeven worden. Daarom wordt er in deze lijst onderscheid gemaakt tussen de liederen die nog wel beschermd worden, en de liederen die reeds vrij van rechten zijn:

  • Liederen met vrije tekst en partituur: vet
  • Liederen met beschermde tekst, maar vrije partituur: vet en italic
  • Liederen met vrije tekst, maar beschermde partituur: normaal
  • Liederen met beschermde tekst en partituur: italic


KVHV Codex (Veertiende druk, september 2007)Edit

Blauwe pagina's Edit

Studentenleven Edit

Historiek Edit

Volk en Land Edit

Verleden Edit

Bezinning Edit

Were Di Edit

Pintjedrinken Edit

Minne Edit

Stemming en luim Edit

Rode Codex (Twaalfde uitgave, 2005)Edit

Clubliederen Edit

Liederen Edit


Liederen uit vroegere edities Edit

Sinds de eerste druk van de KVHV codex zijn er verschillende liederen verdwenen of bijgekomen. Hieronder staan deze liederen volgens het jaar waarin ze het laatst verschenen zijn.

Liederen laatst verschenen in de Dertiende druk (januari 2003) Edit

Liederen laatst verschenen in de Twaalfde druk (januari 1999) Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.