Kring Der Alchemisten
Advertisement

Dit is een lijst met cantusliederen in de volgorde zoals ze in de codices voorkomen. Voor een alfabetische lijst, ga naar de categorie Cantusliederen.

Liederen die (deels) nog door het auteursrecht beschermd worden, kunnen op deze KDApedia niet gepubliceerd worden. Er kan anderzijds wel nuttige info over deze liederen gegeven worden. Daarom wordt er in deze lijst onderscheid gemaakt tussen de liederen die nog wel beschermd worden, en de liederen die reeds vrij van rechten zijn:

  • Liederen met vrije tekst en partituur: vet
  • Liederen met beschermde tekst, maar vrije partituur: vet en italic
  • Liederen met vrije tekst, maar beschermde partituur: normaal
  • Liederen met beschermde tekst en partituur: italic


KVHV Codex (Veertiende druk, september 2007)[]

Blauwe pagina's[]

Studentenleven[]

Historiek[]

Volk en Land[]

Verleden[]

Bezinning[]

Were Di[]

Pintjedrinken[]

Minne[]

Stemming en luim[]

Rode Codex (Twaalfde uitgave, 2005)[]

Clubliederen[]

  • XXII : Ad fundum per jaar

Liederen[]


Liederen uit vroegere edities[]

Sinds de eerste druk van de KVHV codex zijn er verschillende liederen verdwenen of bijgekomen. Hieronder staan deze liederen volgens het jaar waarin ze het laatst verschenen zijn.

Liederen laatst verschenen in de Dertiende druk (januari 2003)[]

  • 554 : En passant par la Lorraine

Liederen laatst verschenen in de Twaalfde druk (januari 1999)[]