Kring Der Alchemisten
Advertisement

Dit is een alfabetische lijst van alle cantustermen met hun uitleg. Cantusstraffen staan in de Lijst van cantusstraffen.

Ad sedes!
Latijn voor Op uw plaats. Bevel van de Praeses aan iedereen om te zitten. Dit bevel wordt beantwoord met Sedimus!.
Colloquim
Latijn voor gesprek. Moment tijdens de cantus waar vrij gepraat en gedronken mag worden.
Commilito
Latijn voor strijdmakker. Term om de anciens van de club aan te duiden. Het meervoud is commilitones.
Corona
Latijn voor kring. De commilitones die op de cantus aanwezig zijn. Deze term wordt ook vaak gebruikt ter aanduiding van de tafels waar de commilitones aanzitten.
Ex
Latijn voor uit. Volgt achter een bevel van de Praeses om een bepaald onderdeel te stoppen: Cantus ex!, Colloquium ex!, Tempus ex!
Habes!
Latijn voor Je hebt het!. Positief antwoord van de Praeses op een vraag van een commilito naar een Tempus Personalis of Verbum.
Habet!
Latijn voor Hij heeft het!. Positief antwoord van de Praeses op een vraag van de Schachtentemmer naar een Tempus Personalis of Verbum voor een schacht. De Schachtentemmer geeft de toestemming door aan de schacht met Habes!.
Hoogpraesidium
De voorzitters van een cantus. Meestal de Praeses en de Cantor. Bij sommige clubs ook Vice-Praeses en/of Prosenioren.
In
Latijn voor in. Volgt achter een bevel van de Praeses om een bepaald onderdeel te starten: Cantus in!, Colloquium in!, Tempus in!.
Meester, peto Tempus
Latijn voor Schachtentemmer, ik vraag een tempus. Gebruikt door schachten om een tempus aan te vragen. Schachten mogen zich immers niet rechtstreeks richten tot de praeses.
Meester, peto Verbum
Latijn voor Schachtentemmer, ik vraag het woord. Gebruikt door schachten om het woord te vragen. Schachten mogen zich immers niet rechtstreeks richten tot de praeses.
Non habes!
Latijn voor Je hebt het niet!. Negatief antwoord van de Praeses op een vraag van een commilito naar een Tempus Personalis of Verbum.
Non habet!
Latijn voor Hij heeft het niet!. Negatief antwoord van de Praeses op een vraag van de Schachtentemmer naar een Tempus Personalis of Verbum voor een schacht. De Schachtentemmer geeft het verbod door aan de schacht met Non habes!.
Schachtenbak
Plaats waar de schachten en de Schachtentemmer zitten tijdens een cantus. Deze plaats bevindt zich achteraan tegenover het Hoogpraesidium.
Sedimus!
Latijn voor Wij gaan zitten. Antwoord op het bevel Ad sedes!
Senior, peto Tempus
Latijn voor Praeses, ik vraag een tempus. Gebruikt door commilitones om een Tempus Personalis aan te vragen.
Senior, peto Tempus pro schacht X
Latijn voor Praeses, ik vraag een tempus aan voor schacht X. Gebruikt door de Schachtentemmer om een tempus aan te vragen voor een schacht.
Senior, peto Verbum
Latijn voor Praeses, ik vraag het woord. Gebruikt door commilitones om het woord te vragen.
Senior, peto Verbum pro schacht X
Latijn voor Praeses, ik vraag het woord aan voor schacht X. Gebruikt door de Schachtentemmer om het woord aan te vragen voor een schacht.
Silentium!
Latijn voor Stilte! Bevel van de Praeses om stilte.
Surgimus!
Latijn voor Wij staan op! Antwoord op het bevel Surgite!
Surgite!
Latijn voor Sta op! Bevel van de Praeses aan iedereen om recht te staan. Dit bevel wordt beantwoord met Surgimus.
Tempus
Latijn voor tijd. Een tempus is een pauze tijdens een cantus waarin het toegestaan is naar het toilet te gaan. Men onderscheidt de Tempus Communis, waarbij het voor iedereen pauze is, en de Tempus Personalis, die slechts geldt voor één persoon en die wordt aangevraagd bij de Praeses.
Verbum
Latijn voor woord. Het woord is steeds bij de Praeses. Wil een commilito het woord vragen, dan richt hij zich tot de Praeses met de vraag: Senior, peto Verbum.
Advertisement