Wikia


Oude rolderklacht

partituur van de Oude rolderklacht

De Oude rolderklacht is een cantuslied. Het wordt gezongen tijdens het laatste, stille gedeelte. Meestal is dit zelfs het allerlaatste lied op de cantus. Dit lied wordt door iedereen ingetogen meegezongen en iedereen gaat rechtstaan wanneer het zijn beurt is, zoals aangegeven in de tekst. Volgens de codex dient het refrein slecht eenmaal gezongen te worden, bij de meeste clubs is het echter de gewoonte om het tweemaal te zingen.

Dit lied is een Nederlandse bewerking van het Duitse 'O alte Burschenherrlichkeit'.

TekstEdit

iedereen blijft zitten

1.
O vrij studentenheerlijkheid,
waar zijt gij thans verzwonden?
O keer nog eenmaal schonen tijd,
Zo vrij, zo ongebonden!
Ik zoek u langs mijn wegen weer
En vind u sporen nimmerweer!


O jerum, jerum, jerum,
O quae mutatio rerum!


enkel de oud-studenten staan recht

2.
Waar zijn zij die voor 't Werchters bier
hun laatste cent verdronken;
Als wereldbazen op den zwier,
met volle potten klonken?
Zij gingen 't hart gebroken voort
van hier naar 't stil geboorteoord.


enkel de actieve studenten politieke wetenschappen, economische wetenschappen, wetenschappen, ingenieur en farmacie staan recht

3.
Daar ligt er een als man van plicht,
Op een buro gebogen;

enkel de actieve studenten letteren, filosofie en pedagogie staan recht

Een ander ontplooit met koud gezicht
Zijn schoolmeestersvermogen.
Wie dacht ooit dat een schurk zo fijn
Zou zo pedant geworden zijn?


enkel de actieve studenten geneeskunde en paramedici staan recht.

4.
Een dokter preekt de matigheid,
En was hier grote rolder;

enkel de actieve praesidiumleden van de organiserende club staan recht

Ministers gaan met statigheid,
En woonden hier op zolder;

enkel de studenten rechten staan recht

De rechter straft nu drankmisbruik
En vroeger sliep hij met de kruik!


Alle leden van de corona staan recht, en reiken elkaar met gekruiste armen de handen

5.
Sa vrienden, reikt elkaar de hand,
Opdat hij zich vernauwe
De trouwe vriendschap heil'ge band,
De heil'ge band der trouwe.

De glazen worden hoog geheven, en er wordt rechts, links en rechtover aangestoten

Klinkt aan en heft omhoog het glas,
Nog leeft het oud studentenras!


De rechterzijde van de clubtafel zingt het refrein, terwijl de linker het glas ad fundum drinkt; daarna pas zingt de linkerzijde het refrein en de rechterzijde drinkt

Bibamus laetio merum,
Non est mutatio rerum!