Kring Der Alchemisten
Advertisement

Het praesidium is het bestuur van een club. Deze mensen samen zorgen ervoor dat alle activiteiten georganiseerd worden en de werking vlot verloopt. De praeses is de voorzitter en heeft de eindverantwoordelijkheid. Verder kan het aantal functies per jaar variëren. Hier vindt u een lijst met functies die binnen de KDA al zijn uitgeoefend in de loop der tijden.

Tot 1988-1989 was er slechts één praesidium. (Onofficieel gingen er al praesidium "verkiezingen" door op de UIA vanaf 1984-1985. Dat jaar was er één lijst die natuurlijk verkozen werd. Het volgende jaar waren er twee lijsten. Buiten de cantor, Jef De Smedt, werd er niemand van het vorige praesidium herkozen. Maar het verkiezingssucces van de cantor had ongetwijfeld te maken met het feit dat er geen tegenkandidaat was.) Vanaf dat jaar bestonden twee praesidia naast elkaar aan het RUCA en de UIA. Er waren toen namelijk veel gegadigden voor het praesidium. De afspraken met de overkoepelende clubs (ASK en Stuwer) lieten toe dat er twee praesidia waren. In 1991-1992 zijn deze twee praesidia terug samengevloeid tot één. Sommige functies zouden vanaf dan uniek blijven (Praeses, Quaestor, Secretaris, Schachtentemmer en Cantor). Voor andere functies (Vice-Praeses, Sport, Mentor, Redactor en Cultuurpraeses) mochten er twee zijn: één voor het RUCA en één voor de UIA.

Lijst van Praesidia[]

Andere[]

Van onderstaande mensen is geweten dat ze in het KDA-Praesidium hebben gezeten, maar zijn functie en/of academiejaar onbekend.

Advertisement